Weboldal címe
Weboldal alcíme
Közérdekű adatok
Lorem ipsum

1. Pályaválasztási tájékoztató 

2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
​csoportok száma

3. Térítési díj és a tandíj mértéke, igénybe vehető kedvezmények

4. A szakképző intézménnyel kapcsolatos-nyilvános megállapításokat tartalamzó-vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje 

5. A szakképző intézmény nyilványtartásának rendje, a tanév rendezvényei, eseményei 

6. Szakmai program, szervezeti és működési szabályzat és házirend

7. A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

8. Az osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma 

9. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat 

10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje 

11. Az érettségi vizsga átlageredményei (2016/2017-es tanévtől kezdődően) 

12. Az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei